fbpx

純素麻婆豆腐

需時: ≤60分鐘 菜式: 全素 煮法: 炒 分類: 家常菜 人數: 2 作者: Athlon Chan (未來美食家)

材料

OmniPork 新豬肉 一包

230g

嫩豆腐 (切粒)

約800克

西洋芹粒

約1/2碗

調味料

豆瓣醬

2湯匙

花椒粉

1茶匙

辣椒粉

1茶匙

辣椒

一隻切粒

辣椒油

2茶匙

花椒油

2茶匙

素蠔油

2湯匙

步驟

步驟 1

辣椒粉、花椒粉下鍋爆香;

步驟 2

將油燒熱後,倒入「新豬肉」炒碎;

步驟 3

加入西洋芹略炒;

步驟 4

加入豆瓣醬爆香,與新豬肉碎一同抄勻;

步驟 5

加入素蠔油調味;

步驟 6

加入適量高湯或清水並加入豆腐粒略煮;

步驟 7

加生粉水勾芡;

步驟 8

最後加入辣椒油及花椒油,完成。